ผลงานการออกแบบ-ผลิตและรับติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว โครงการ PJ 137 Pillar and Residence Bangkok

ผลงานการออกแบบ-ผลิตและรับติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว โครงการ S9 Condo

ผลงานการออกแบบ-ผลิตและรับติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว โครงการ Lancaster Bangkok Hotel

ผลงานการออกแบบ-ผลิตและรับติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว โครงการ Condominium

ผลงานการออกแบบ-ผลิตและรับติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว โครงการ สัมมากร รามอินทรา-วงแหวน กรุงเทพ